Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų jau naudoja e. parašą. Ar jūs tarp jų?

Spartėjanti skaitmenizacija įvairiose srityse neaplenkė ir Lietuvos. Mūsų šalies gyventojai jau seniai naudojasi e. bankininkyste, kurios populiarumas toliau auga. Už automobilio parkavimą atsiskaitome mobiliąja programėle, daugelyje restoranų meniu atsiverčiame nuskenavę QR kodą išmaniuoju telefonu. Taip pat vis daugiau žmonių pasitiki e. prekyba – nuo baldų, drabužių, maisto užsakymo į namus iki registracijos pas gydytoją.

Ypač šis procesas suaktyvėjo kilus pasaulinei pandemijai, kai tradicinę prekybą pakeitė internetinė, didžiąją dalį viešųjų paslaugų buvo pradėta teikti internetu, o darbą biure pakeitė nuotolinis. Tai paskatino įmones daugiau domėtis įvairiomis patikimumo užtikrinimo paslaugomis ir jų taikymo galimybėmis, įvertino ir e. parašo naudą.

Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) užsakymu atliktu tyrimu, pernai net 32% gyventojų naudojosi kvalifikuotu e. parašu. Palyginti su 2021 m., besinaudojančių kvalifikuotu e. parašu padaugėjo net 3 procentiniais punktais. Žvelgiant plačiau, kai 2014 m. buvo priimtas eIDAS reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), kvalifikuotą e. parašą naudojo tik 6% Lietuvos gyventojų. Tad naudojimasis kvalifikuotu e. parašu išaugo daugiau nei 5 kartus.

„Kaip ir daugelyje sričių gyvenime, taip ir čia – bijome to, ko nežinome. Todėl svarbu išsklaidyti nepagrįstas baimes ir mitus, sklandančius apie e. parašą, nes parodymas, kaip lengvai jis jau šiuo metu įsilieja į mūsų kasdienį gyvenimą, paprastumas jį naudojant bei praktinė nauda tiek fiziniams asmenims, tiek verslams yra nenuginčijama“, – teigia Žygimantas Kazlauskas, elektroninio pasirašymo paslaugos „Elpako“ produkto vadovas.

Teisinė galia ir patikimumas

Gyvendami sociume kasdien užmezgame tarpusavio ryšius, kuriuos neretai įforminame sutartimis. Iš esmės pasirašytos sutarties jos šalims nelabai prireikia, jei viskas tinkamai vykdoma. Įprastai sutartis reikalinga tik jos rengimo ir pasirašymo stadijoje bei tais atvejais, kai kyla klausimų dėl jos pažeidimo ar netinkamo vykdymo. Pastaruoju atveju itin reikšmingas sutarties galiojimo faktas, kurį garantuoja atitikimas galiojančioms teisės normoms ir, žinoma, jos šalių tinkamas pasirašymas.

Pasirašyti galima įprastai – spausdintą dokumentą rašikliu arba elektroniniais būdais, bet pats patikimiausias ir saugiausias –naudojantis kvalifikuotu e. parašu. Taip pasirašytas dokumentas turi tą pačią teisinę galią, kaip ir rašytiniu parašu pasirašytas dokumentas. Todėl jeigu sutartį visos šalys pasirašo kvalifikuotais e. parašais, tai yra tolygu „gyvam“ pasirašymui, nors šalys ir būtų skirtingose valstybėse. Kad taip pasirašyti būtų dar patogiau, gali būti pasinaudojama tam skirtomis platformomis, pvz., „Elpako“, kurios palaikomi parašai turi juridinę galią ir pripažįstami visoje Europos Sąjungoje. Šis kvalifikuoto pasirašymo sprendimas taupo laiką bei spausdinimo įrangos kaštus, taip pat prisideda prie gamtos tausojimo, nes nereikia spausdinti, gabenti ir saugoti popierinių dokumentų.

Lygindami skirtingas sandorių pasirašymo alternatyvas, pabandykime įsivaizduoti situaciją, kai sutartis pasirašoma ranka ar tiesiog gaunate sutartį e. forma, kur matosi, jog parašas yra iškirptas iš kito skenuoto dokumento ir įkeltas į jums atsiųstą dokumentą. Kilus nesutarimams dėl sutarties vykdymo, įgaliotas asmuo galėtų ginčyti, kad apskritai nepasirašė jums siųsto dokumento ar kvestionuoti, kad sutarties turinys buvo pakeistas nuo jos pasirašymo momento. Tokios aplinkybės gali sudaryti sąlygas pripažinti sandorį sudarius nesilaikant rašytinės formos reikalavimų. Paprastai rašytinės sandorio formos nesilaikymas sandorio nedaro negaliojančiu, nebent įsakmiai nurodyta įstatyme, tačiau atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti.

E. parašas – svarbi dedamoji kibernetiniam saugumui užtikrinti

Vykstant sparčiai skaitmenizacijai neatsilieka ir kibernetiniai įsilaužėliai, nuo kurių rankos nukentėjo ne viena Lietuvos ar tarptautinė įmonė, kai joms priklausanti informacija (know-how, klientų duomenys, kita jautri informacija) nutekinama ir dėl to patiriami dideli finansiniai nuostoliai, bendrovėms padaroma reputacinė žala. Tai rodo kibernetinio saugumo reikšmę šiuolaikiniams verslams.

Deja, vis dar pasitaiko, kad dalis įmonių naudojasi atgyvenusiais autentifikavimo metodais – paprastais slaptažodžiais ar lengvai atspėjamais saugos klausimais. Tam, kad būtų sustiprintas kibernetinis saugumas, svarbiausia imtis griežto autentifikavimo priemonių įdiegimo organizacijoje, kad būtų apsaugota konfidenciali jai priklausanti informacija ir turtas. Tai ypač aktualu plintant hibridiniam darbo modeliui, kai dalis darbo atliekama biure, o kita dalis – namuose ar iš bet kurio pasaulio krašto.

Apčiuopiama nauda – tiek gyventojams, tiek mažiems ir dideliems verslams

Kaip rodo RRT duomenys, pernai kvalifikuotas e. parašas daugiausiai buvo naudojamas transakcijų pasirašymui e. bankininkystės sistemose. Toliau rikiuojasi asmeninių e. dokumentų pasirašymas, būtinų operacijų „Sodroje“ ar kitose valstybinėse informacinėse sistemose atlikimas, darbinių e. dokumentų pasirašymas. Tai rodo, kaip kvalifikuotas e. parašas jau palengvina kasdienius procesus.

Verta pabrėžti, kad kvalifikuotas e. parašas aktualus ne tik dideliems verslams, turintiems šimtatūkstantines ar milijonines apyvartas, bet ir mažiems, kurių veikla vykdoma įsteigus mažąją bendriją ar turint individualios veiklos pažymą. Paprastai tokiuose versluose dirba vienas ar keli žmonės, todėl siekiant apsidrausti nuo įsipareigojimų nevykdymo ir galimų teisinės pagalbos išlaidų kvalifikuotas e. parašas tampa apsauga nuo nesąžiningų kitos šalies veiksmų.

Kaip matome, e. parašo naudojimas teikia praktinę naudą tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kai reikia greitai pasirašyti ar apsikeisti dokumentais tarp nutolusių šalių, užtikrinamas organizacijų transakcijų ir duomenų saugumas, efektyviau naudojami kaštai, nes sutaupomas popierius bei išlaidos brangiai spausdinimo įrangai. Galiausiai – tai leidžia mažiau švaistyti ir tvariau vystyti verslą.

Taigi naudotis kvalifikuotu e. parašu tampa ne išimtimi, o būtinybe siekiant patogiai ir saugiai atlikti daugelį kasdienių veiksmų. Tai ypač svarbu šiuolaikiniam verslui, kai dauguma transakcijų vyksta e. būdu. E. parašai ir asmens tapatybės nustatymas klientams bei partneriams suteikia pasitikėjimo, o organizacijai – konkurencinį pranašumą ir nacionalinėje, ir pasaulinėse rinkose.

Plačiau skaitykite Verslo Žinių straipsnyje: Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų jau naudoja e. parašą. Ar jūs tarp jų?