Kaip atpažinti, kad dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu?

Kas yra kvalifikuotas elektroninis parašas? 

Diskutuodami, kas yra elektroninis parašas, galime paminėti, pavyzdžiui, Jūsų parašą, kuriuo pasirašote kurjerio planšetėje, atsiimdami siuntą. Ar būsime teisūs? Taip. Tai – viena iš el. parašo rūšių, kurios tarpusavyje skiriasi juridine galia bei saugumo lygiu. Padėti tokį parašą planšetėje gali bet kuris asmuo. Ir neretai tas parašas, kurį „suraitote“ ekrane, parašo asmens dokumente visiškai neprimena. Vadinasi, prireikus įrodyti pasirašiusiojo tapatybę, toks el. parašas nebūtų patikimas įrodymas.    

Kvalifikuotas elektroninis parašas – tai aukščiausią saugumo lygį užtikrinantis ir lygiavertę teisinę galia ranka padėtam parašui turinti el. parašas. Šios rūšies el. parašas yra sukuriamas pasitelkus kvalifikuoto el. parašo kūrimo įtaisą ir patvirtinamas kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu. SIM kortelė su integruotu el. parašo sertifikatu arba elektroninis parašas su USB laikmena – kvalifikuoto el. parašo pavyzdžiai. Pastarosios el. parašo priemonės yra išduodamos tik asmeniui, patvirtinusiam tapatybę, tad tai tampa garantija, jog pasirašo būtent tikrasis parašo savininkas. 

  

Kaip atrodo kvalifikuotas elektroninis parašas? 

Vertindami parašą, padėtą ranka, įprasta vartoti tokius būdvardžius, kaip „gražus“, „negražus“, „originalus“, „tvarkingas“ ir pan. Tuo tarpu, žiūrėdami į kvalifikuotą elektroninį parašą, pateiktą elementarioje kvadrato formoje, šį, tikriausiai, pavadintumėte…paprastu. Iš tiesų, paprastas, tačiau labai informatyvus ir, svarbiausia, atitinkantis svarbiausius saugumo reikalavimus. 

Kvalifikuoto el. parašo kvadratėlyje yra nurodyti kvalifikuoto el. parašo žymenys, kuriuose užfiksuota svarbiausia informacija, susijusi su parašo savininko, pasirašymo laiku, parašo saugumo lygiu ir pan.  

  

  

Kvalifikuoto elektroninio parašo žymenys 

Aptarsime pagrindines kvalifikuoto el. parašo „sudėtines“ dalis – el. parašo žymenis. 

Asmens vardo ir pavardės žyma 

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti galima tik tada, kai jo savininkas pateikia reikiamą, tik jam žinomą informaciją (pavyzdžiui, PIN kodą, pasirašant mobiliuoju el. parašu Mobile-ID). Vadinasi, kvalifikuoto el. parašo nurodomas asmens vardas ir pavardė, identifikuoja pasirašiusįjį.   

Kvalifikuoto parašo žyma 

Kvalifikuoto parašo žyma – tai įrodymas, jog paslaugas, susijusias su el. parašu teikianti platforma, šiuo atveju, žinoma, „Elpako“, patvirtino kvalifikuotu parašu pasirašiusio asmens tapatybę. 

Pasirašymo data, laikas bei laiko zona 

Tai – bene svarbiausia kvalifikuoto el. parašo dalis, kuriame esanti informacija (data, laikas, laiko zona) patvirtina el. dokumento autentiškumą, tai yra faktą, jog dokumentas buvo pasirašytas tada, kai el. parašo sertifikatas galiojo. Atlikus bet kokius pakeitimus dokumente, pavyzdžiui, tekstą papildžius vos vienu nauju žodžiu, anksčiau padėtas el. parašas yra laikomas negaliojančiu. Bet koks el. dokumento pakeitimas „išlenda“ šį tikrinant. Elektroninių dokumentų tikrinimas – dar viena paslauga, kurią „Elpako“ siūlo savo klientams. 

Taigi, kvalifikuotas elektroninis parašas, kurį po šio straipsnio, tikime, jau pažinsite, nėra vien formali „keverzonė“ (kad ir kokiu dailiu šriftu pasirašyta bebūtų!). Tai – objektyviausias asmens tapatybės įrodymas bei patvirtinimas, jog dokumente, po pasirašymo, nėra atlikta jokių pakeitimų.   

Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų jau naudoja e. parašą. Ar jūs tarp jų?

Ypač šis procesas suaktyvėjo kilus pasaulinei pandemijai, kai tradicinę prekybą pakeitė internetinė, didžiąją dalį viešųjų paslaugų buvo pradėta teikti internetu, o darbą biure pakeitė nuotolinis. Tai paskatino įmones daugiau domėtis įvairiomis patikimumo užtikrinimo paslaugomis ir jų taikymo galimybėmis, įvertino ir e. parašo naudą.

Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) užsakymu atliktu tyrimu, pernai net 32% gyventojų naudojosi kvalifikuotu e. parašu. Palyginti su 2021 m., besinaudojančių kvalifikuotu e. parašu padaugėjo net 3 procentiniais punktais. Žvelgiant plačiau, kai 2014 m. buvo priimtas eIDAS reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), kvalifikuotą e. parašą naudojo tik 6% Lietuvos gyventojų. Tad naudojimasis kvalifikuotu e. parašu išaugo daugiau nei 5 kartus.

„Kaip ir daugelyje sričių gyvenime, taip ir čia – bijome to, ko nežinome. Todėl svarbu išsklaidyti nepagrįstas baimes ir mitus, sklandančius apie e. parašą, nes parodymas, kaip lengvai jis jau šiuo metu įsilieja į mūsų kasdienį gyvenimą, paprastumas jį naudojant bei praktinė nauda tiek fiziniams asmenims, tiek verslams yra nenuginčijama“, – teigia Žygimantas Kazlauskas, elektroninio pasirašymo paslaugos „Elpako“ produkto vadovas.

Teisinė galia ir patikimumas

Gyvendami sociume kasdien užmezgame tarpusavio ryšius, kuriuos neretai įforminame sutartimis. Iš esmės pasirašytos sutarties jos šalims nelabai prireikia, jei viskas tinkamai vykdoma. Įprastai sutartis reikalinga tik jos rengimo ir pasirašymo stadijoje bei tais atvejais, kai kyla klausimų dėl jos pažeidimo ar netinkamo vykdymo. Pastaruoju atveju itin reikšmingas sutarties galiojimo faktas, kurį garantuoja atitikimas galiojančioms teisės normoms ir, žinoma, jos šalių tinkamas pasirašymas.

Pasirašyti galima įprastai – spausdintą dokumentą rašikliu arba elektroniniais būdais, bet pats patikimiausias ir saugiausias –naudojantis kvalifikuotu e. parašu. Taip pasirašytas dokumentas turi tą pačią teisinę galią, kaip ir rašytiniu parašu pasirašytas dokumentas. Todėl jeigu sutartį visos šalys pasirašo kvalifikuotais e. parašais, tai yra tolygu „gyvam“ pasirašymui, nors šalys ir būtų skirtingose valstybėse. Kad taip pasirašyti būtų dar patogiau, gali būti pasinaudojama tam skirtomis platformomis, pvz., „Elpako“, kurios palaikomi parašai turi juridinę galią ir pripažįstami visoje Europos Sąjungoje. Šis kvalifikuoto pasirašymo sprendimas taupo laiką bei spausdinimo įrangos kaštus, taip pat prisideda prie gamtos tausojimo, nes nereikia spausdinti, gabenti ir saugoti popierinių dokumentų.

Lygindami skirtingas sandorių pasirašymo alternatyvas, pabandykime įsivaizduoti situaciją, kai sutartis pasirašoma ranka ar tiesiog gaunate sutartį e. forma, kur matosi, jog parašas yra iškirptas iš kito skenuoto dokumento ir įkeltas į jums atsiųstą dokumentą. Kilus nesutarimams dėl sutarties vykdymo, įgaliotas asmuo galėtų ginčyti, kad apskritai nepasirašė jums siųsto dokumento ar kvestionuoti, kad sutarties turinys buvo pakeistas nuo jos pasirašymo momento. Tokios aplinkybės gali sudaryti sąlygas pripažinti sandorį sudarius nesilaikant rašytinės formos reikalavimų. Paprastai rašytinės sandorio formos nesilaikymas sandorio nedaro negaliojančiu, nebent įsakmiai nurodyta įstatyme, tačiau atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti.

E. parašas – svarbi dedamoji kibernetiniam saugumui užtikrinti

Vykstant sparčiai skaitmenizacijai neatsilieka ir kibernetiniai įsilaužėliai, nuo kurių rankos nukentėjo ne viena Lietuvos ar tarptautinė įmonė, kai joms priklausanti informacija (know-how, klientų duomenys, kita jautri informacija) nutekinama ir dėl to patiriami dideli finansiniai nuostoliai, bendrovėms padaroma reputacinė žala. Tai rodo kibernetinio saugumo reikšmę šiuolaikiniams verslams.

Deja, vis dar pasitaiko, kad dalis įmonių naudojasi atgyvenusiais autentifikavimo metodais – paprastais slaptažodžiais ar lengvai atspėjamais saugos klausimais. Tam, kad būtų sustiprintas kibernetinis saugumas, svarbiausia imtis griežto autentifikavimo priemonių įdiegimo organizacijoje, kad būtų apsaugota konfidenciali jai priklausanti informacija ir turtas. Tai ypač aktualu plintant hibridiniam darbo modeliui, kai dalis darbo atliekama biure, o kita dalis – namuose ar iš bet kurio pasaulio krašto.

Apčiuopiama nauda – tiek gyventojams, tiek mažiems ir dideliems verslams

Kaip rodo RRT duomenys, pernai kvalifikuotas e. parašas daugiausiai buvo naudojamas transakcijų pasirašymui e. bankininkystės sistemose. Toliau rikiuojasi asmeninių e. dokumentų pasirašymas, būtinų operacijų „Sodroje“ ar kitose valstybinėse informacinėse sistemose atlikimas, darbinių e. dokumentų pasirašymas. Tai rodo, kaip kvalifikuotas e. parašas jau palengvina kasdienius procesus.

Verta pabrėžti, kad kvalifikuotas e. parašas aktualus ne tik dideliems verslams, turintiems šimtatūkstantines ar milijonines apyvartas, bet ir mažiems, kurių veikla vykdoma įsteigus mažąją bendriją ar turint individualios veiklos pažymą. Paprastai tokiuose versluose dirba vienas ar keli žmonės, todėl siekiant apsidrausti nuo įsipareigojimų nevykdymo ir galimų teisinės pagalbos išlaidų kvalifikuotas e. parašas tampa apsauga nuo nesąžiningų kitos šalies veiksmų.

Kaip matome, e. parašo naudojimas teikia praktinę naudą tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, kai reikia greitai pasirašyti ar apsikeisti dokumentais tarp nutolusių šalių, užtikrinamas organizacijų transakcijų ir duomenų saugumas, efektyviau naudojami kaštai, nes sutaupomas popierius bei išlaidos brangiai spausdinimo įrangai. Galiausiai – tai leidžia mažiau švaistyti ir tvariau vystyti verslą.

Taigi naudotis kvalifikuotu e. parašu tampa ne išimtimi, o būtinybe siekiant patogiai ir saugiai atlikti daugelį kasdienių veiksmų. Tai ypač svarbu šiuolaikiniam verslui, kai dauguma transakcijų vyksta e. būdu. E. parašai ir asmens tapatybės nustatymas klientams bei partneriams suteikia pasitikėjimo, o organizacijai – konkurencinį pranašumą ir nacionalinėje, ir pasaulinėse rinkose.

Plačiau skaitykite Verslo Žinių straipsnyje: Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų jau naudoja e. parašą. Ar jūs tarp jų?

Kiek kainuoja verslo sandorio saugumas, telpantis elektroniniame paraše?

Atsižvelgiant į galimas kibernetinės atakos pasekmes akivaizdu, kad kibernetinis saugumas – ne tik IT problema. Tai verslo aktualija. Įmonės, kurios nesugeba tinkamai apsisaugoti nuo kibernetinių grėsmių, rizikuoja ne tik finansiniais nuostoliais ir žala reputacijai, bet ir savo klientų duomenimis. Imdamos iniciatyvaus požiūrio dėl kibernetinio saugumo įmonės gali apsaugoti save ir savo klientus, išlaikydamos lyderystę pasauliui vis labiau skaitmenizuojantis.

Paulius Jonikas, elektroninio pasirašymo paslaugos „Elpako“ projekto direktorius, tarp pagrindinių rekomendacijų organizacijoms, kaip sustiprinti savo kibernetinį saugumą, vardija:

 • Atlikite rizikos vertinimą.
 • Nustatykite saugumo politiką.
 • Naudokite stiprius slaptažodžius ir autentifikavimą.
 • Naudokite e. parašą ir pasirašymui, ir autentifikavimui.
 • Naujinkite programinę įrangą.
 • Kontroliuokite prieigas.
 • Apmokykite darbuotojus atpažinti sukčiavimą ir aferas.
 • Kurkite duomenų atsargines kopijas.
 • Stebėkite grėsmes naudodami saugos įrankius.
 • Turėkite reagavimo į incidentus planą.

E. parašas: ar tai saugu?

Išsamiau panagrinėkime vieną iš punktų – e. parašą. Galime klausti: kiek saugus e. parašas, kai kalbama apie verslo operacijas? Ar įmonės gali pasikliauti e. parašais, kad apsaugotų savo operacijas ir užtikrintų, jog neskelbtina informacija saugi? Norint atsakyti į šiuos klausimus svarbu suprasti, kaip veikia e. parašai.

E. parašas kuriamas pasitelkus matematinius algoritmus, kad būtų sukurtas unikalus skaitmeninis kodas, kuris užtikrina dokumento autentiškumą. Šis skaitmeninis kodas yra sukurtas naudojant privatų raktą, kurį saugo pasirašantis asmuo, ir viešąjį raktą, kuris yra prieinamas visiems, norintiems patikrinti e. parašą.

Pasirašant jis įterpiamas į dokumentą kartu su kita informacija, pvz., pasirašančiojo vardu, pasirašymo data bei laiku. Asmens identifikavimas užtikrinamas pagal principą „tai, ką žinau, ir tai, ką turiu“ – reikia turėti prieigą prie privataus rakto ir žinoti jo slaptažodį. Kai dokumentas atidaromas, jo peržiūrai naudojama programinė įranga patikrina skaitmeninį kodą pagal viešąjį raktą, kad patvirtintų parašo autentiškumą. Taip užtikrinama apsauga nuo bet kokių dokumento pakeitimų po parašo uždėjimo.

P. Jonikas akcentuoja, kad e. parašai taip pat gali padėti geriau laikytis taisyklių ir teisinių reikalavimų. Jie suteikia skaitmeninę audito seką, kurią galima naudoti atsekant pasirašymo procesą, įskaitant parašo datą, laiką ir vietą. Tai gali padėti įrodyti, kad laikomasi taisyklių ir teisinių reikalavimų bei sumažinti baudų ar teisinių veiksmų riziką.

Plačiau, apie kibernetinį saugumą, skaitykite Verslo Žinių straipsnyje: Kiek kainuoja verslo sandoro saugumas telpantis elektroniniame paraše?

eIDAS reglamentas: ką svarbu žinoti?

Elektroninis parašas – tik fizinių asmenų atpažinimo priemonė

Galimybė elektroniniu parašu pasirašyti tik fiziniams asmenims – vienas didžiausių pokyčių, kuris, teikiant patikimumo užtikrinimo paslaugas, buvo įgyvendintas kartu su patvirtintu eIDAS reglamentu. Iki tol, remiantis Direktyva dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos, el. parašas buvo naudojamas ir kaip juridinių asmenų atpažinimo priemonė. Nuo tada, kai įsigaliojo eIDAS reglamentas, juridiniams asmenims išduodami ne elektroninio parašo sertifikatai, o elektroninių spaudų sertifikatai, skirti ne pasirašymui, bet duomenų kilmės bei vientisumo užtikrinimui.

Elektroninis parašas Elpako

Kokios papildomos patikimumo užtikrinimo paslaugos yra apibrėžiamos eIDAS reglamente?

Elektroniniai spaudai

Elektroniniai spaudai, kaip jau minėjome, nėra tolygu elektroniniam parašui, patvirtinančiam juridinio asmens tapatybę. Tai – dokumentų ar duomenų kilmės ir vientisumo užtikrinimo įrankis. Tiesa, nusprendus pradėti naudotis elektroniniu spaudu, būtina užtikrinti, jog tokia galimybė būtų prieinama tik tiems asmenims, kuriems suteikiama teisė veikti konkretaus juridinio asmens vardu. Dažniausiai tai yra įmonės vadovas ar jo įgalioti asmenys.

Elektroninės laiko žymos

Elektroninės laiko žymos yra naudojamos tam, jog būtų užtikrinamas su konkrečiu dokumentu ar duomenimis susieto laiko teisingumas.

Patikrinimo ir patvirtinimo paslauga

Norint patvirtinti kvalifikuoto elektroninio parašo arba elektroninio spaudo galiojimą, turi būti patikrinamas jo atitikimas visiems reglamente išvardintiems reikalavimams. Tai – viena iš mūsų teikiamų paslaugų, aktuali fiziniams ir juridiniams asmenims.

Elektroninis parašas Elpako

Kas yra pažangieji ir kvalifikuoti elektroniniai parašai?

eIDAS reglamentas elektroninį parašą apibrėžia, kaip elektroninės formos duomenis, logiškai susietus su kitais elektroniniais duomenimis, asmens naudojamus pasirašymui. Kalbant praktiškai, šios sąvokos apibrėžimą atitinka ir, pavyzdžiui, parašas kurjerio planšetėje, uždedamas asmeniui atsiimant jam skirtą siuntą. Žinoma, toks pasirašymo būdas, prireikus įrodyti pasirašiusiojo asmens tapatybę, sukeltų nemažai problemų.

Būtent dėl šios priežasties eIDAS reglamente apibrėžiamos ir aukštesnį saugumo lygį užtikrinantys pažangieji ir kvalifikuoti parašai, išpildantys visus aptariamame reglamente įvardintus reikalavimus. Pažangusis elektroninis parašas – tai elektroninis parašas, kuris, remiantis eIDAS reglamento 26 straipsnyje patvirtintais reikalavimais:

· yra vienareikšmiškai susijęs su pasirašančiuoju;
· leidžia nustatyti pasirašančiojo tapatybę;
· yra sukurtas pasitelkus elektroninio parašo kūrimo duomenis/informaciją, galimus patikimai naudoti tik paties pasirašančiojo;
· susietumas su pasirašytais dokumentais, užtikrinantis, jog bet koks pakeitimas, atliktas dokumente, būtų matomas.

Kvalifikuotas elektroninis parašas – iš esmės yra tas pats pažangusis elektroninis parašas, tik, siekiant atitikti dar aukštesnius saugumo reikalavimus, sukurtas pasitelkus kvalifikuoto parašo kūrimo įtaisą (tai yra sukonfigūruotą programinę įrangą) bei patvirtintas kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį gali išduoti tik kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas.

eIDAS reglamentas neįpareigoja šalių naudotis būtent konkrečia elektroninio parašo rūšimi (pažangiuoju ar elektroniniu), taip suteikdamas individualią apsisprendimo laisvę. Nors Lietuvoje plačiausiai naudojami aukščiausią saugumo lygį užtikrinantys kvalifikuoti el. parašai (Mobile-ID (mobilusis parašas), Smart–ID programėlė, asmens tapatybės kortelė), tačiau tam tikrais atvejais yra sutinkamas ir pažangusis elektroninis parašas. Viena jo pritaikymo galimybių – įmonės vidinių ir trumpo saugojimo dokumentų pasirašymas. Įstaigos, kurios priima sprendimą naudoti pažangųjį elektroninį parašą, yra pačios atsakingos už pastarojo patikimumą bei tinkamumą.

Ar elektroniniai dokumentai turi teisinę galią?

Tikriausiai vienas iš pagrindinių klausimų ar net baimių, trukdančių pereiti iš popierinių dokumentų ir ranka „raitytų“ parašų „eros“ į modernesnį, patogesnį ir efektyvesnį pasaulį, kai dokumentai pasirašomi vos vieno mygtuko spustelėjimu – tai netikrumas, ar elektroniniai dokumentai turi teisinę galią? eIDAS reglamentas aiškiai nurodo, jog elektroniniams dokumentams, pasirašytiems  elektroniniu parašu ar patvirtintiems elektroniniu spaudu ir/arba elektronine laiko žyma, yra taikomas nediskriminavimo bei priimtinumo principas teisiniuose procesuose, vykstančiuose bet kurioje ES valstybėje.

Elektroninis parašas Elpako

Nuo šiol UAB NEVDA – patikimų sąrašų, kuriuos apibrėžia eIDAS reglamentas, dalis

Patikimi sąrašai, remiantis eIDAS reglamentu – tai kiekvienos valstybės narės sudaromi, tvarkomi ir skelbiami patikimi sąrašai, į kuriuos įtraukiami kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų  teikėjai.

2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) priėmė nutarimą, jog mūsų įmonei, tai yra UAB NEVDA, yra suteikiamas kvalifikuotas statusas, nuo 2022 m. liepos 1 d. leidžiantis teikti kvalifikuotų elektroninių parašų ir kvalifikuotų elektroninių spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugas, kurių populiarumas nuolat auga tiek tarp privačių, tiek ir tarp juridinių asmenų.

Tokį sprendimą RRT priėmė, objektyviai įvertinusi, jog mūsų planuojamos teikti kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos visiškai atitinka ne tik jau aptartą eIDAS reglamentą, bet ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymą bei jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus.

Tad nuo minėto RRT nutarimo priėmimo datos esame viso labo antrasis tokio tipo paslaugų teikėjas, įtrauktas į eIDAS reglamento 22 straipsnio 1-oje dalyje pateiktą patikimą sąrašą.

Daugiau informacijos apie eIDAS ir kaip tai pritaikoma darbo procesuose, galime papasakoti privačiai: kontaktai

Kas saugiau: elektroninis parašas internete ar suraitytas rašikliu?

Kvalifikuotas elektroninis parašas – tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis, identišką teisinę galią, kaip ir ranka padėtas, turintis parašas. Kvalifikuoto elektroninio parašo priemonės, pavyzdžiui, iš mobilaus ryšio operatoriaus gauta SIM kortelė, išduodama asmeniui, patvirtinusiam savo tapatybę. Dokumentų pasirašymas el. parašu gali būti inicijuojamas ir atliekamas tik suvedus tam tikrą, konkrečiam asmeniui žinomą informaciją. Jei priklausote kartai, turėjusiai popierines pažymių knygeles, tikriausiai prisimenate ne vieną atvejį, kai apsukrūs mokiniai, norėdami nuo tėvų nuslėpti savo „pasiekimus“, sėkmingai nukopijuodavo jų parašą. Tai – vienas elementariausių pavyzdžiui, puikiai iliustruojantis, jog el. parašas, lyginant su įprastu, suraitytu ranka, nepalyginamai saugesnė, konkretų asmenį identifikuojanti priemonė.

Elektroninis parašas Elpako

Elektroniniai dokumentai: populiaru, bet ar saugu?

Džiugi tendencija, jog vis dažnesnėje  įmonėje elektroniniai dokumentai pasirenkami, kaip vienas iš svarbių įvairių veiklos procesų optimizavimo būdų. Visgi, dalis vadovų, nepasitikinčių elektroniniais dokumentais dėl neva abejotino šių saugumo. Pasmerkia savo darbuotojus gaišti laiką, šluostant dulkes nuo lentynų, prigrūstų segtuvų su dokumentais. Ar, tarsi tos adatos šieno kupetoje, ieškoti vienintelio, kažkur pasimetusio sutarties lapo.

Elektroniniai dokumentai taupo ne tik laiką bei pinigus. Paskaičiavus, kiek per mėnesį įmonei kainuoja vien dokumentų spausdinimas ir jų siuntimas paštu, gaunasi iš tiesų nemenkos sumos. Reikšmingai prisideda prie tvarios aplinkos idėjų įgyvendinimo, bet ir yra gerokai saugesni, nei įprasti popieriniai.

Elektroninis parašas Elpako

Kokius dokumentus galima pasirašyti el. parašu? 

Naudojantis el. parašu, galima pasirašyti įvairius dokumentus, reikalingus įmonėms ir fiziniams asmenims.

Elektroninių sutarčių pasirašymas 

Sutartys, pavyzdžiui, su aktualių paslaugų teikėju, pasirašomos el. parašu, taupo kiekvienam mūsų taip brangų laiką. Pamirškite laiko gaišatį kelionėms į fizinį paslaugų teikėjo biurą ar pašto skyrių, prireikus išsiųsti ar atsiimti pasirašytą popierinę sutartį. Ne mažiau svarbu, jog, prieš pasirašant, sutarties, pateiktos el. dokumento formatu, sąlygų analizei galėsite skirti tiek laiko, kiek reikia. Prireikus pasitikslinti sutartyje pateiktą informaciją, dokumentą bet kada turėsite po ranka.

Elektroninis darbuotojų dokumentų pasirašymas

Darbuotojų dokumentų (darbo sutartys ir jų nutraukimas, atostogų prašymai ir kiti dokumentai). Pasirašymas el. parašu – garantas, jog visa informacija „suvaikščios“ laiku. Priešingai, nei popieriniai, neretai per kelias rankas pereinantys dokumentai, turintys savybę kažkur paslaptingai pradingti. El. dokumentuose taip pat nurodomas konkretus laikas, kada viena ar kita pusė pasirašė.

Elektroninis veiklos dokumentų pasirašymas

Įmonės steigimo, finansiniai bei kiti veiklos dokumentai, visoms suinteresuotoms šalims (pavyzdžiui, įmonės akcininkams) pasirašant juos el. parašu, leidžia išvengti nereikalingų darbų. Vadinasi, užuot laukę Registro centro padalinio eilėje ar veždami popierinius apskaitos dokumentus buhalteriui į kitą miesto galą, galėsite susikoncentruoti į tiesioginį įmonės veiklos vykdymą.

Elektroninis parašas Elpako

Kaip saugiai naudotis elektroniniu parašu?

Elektroninis parašas – technologiškai saugus sprendimas, tačiau, norint džiaugtis jo teikiama nauda bei patogumu, būtinas paties besinaudojančio asmens atsakingumas bei sąmoningumas. Pateikiame pagrindinius patarimus, susijusius su saugiu naudojimusi elektroniniu parašu.

 • Naudokite aukščiausią saugumo lygį užtikrinantį kvalifikuotą elektroninį parašą, išduodamą Lietuvoje patvirtintų tiekėjų. O visus veiksmus, susijusius su el. parašu (el. dokumentų pasirašymas, laikymas, peržiūra, tikrinimas), patikėkite tik patikimiems paslaugų teikėjams
 • Fizines priemones, reikalingas dokumentų pasirašymui el. parašu (USB laikmena, SIM kortelė, asmens tapatybės kortelė), laikykite saugioje, pašaliniams asmenims nežinomoje vietoje. Juos praradę, nedelsiant informuokite paslaugos teikėją.
 • Sugalvokite patikimą, sunkiai „nulaužiamą“ PIN kodą, kurio nevalia atskleisti pašaliniams asmenims ar, juo labiau, kažkur užsirašinėti. Geriausia toks informacijos  „saugykla“ – Jūsų galva.
 • Galvokite. Tai – svarbiausia taisyklė, kurios privalu laikytis, prieš tvirtinant elektroninius dokumentus ar, naudojantis el. parašu, prisijungiant įvairių valstybinių institucijų interneto svetainėse. Nespauskite abejonių sukeliančių nuorodų, atlikdami bankines operacijas, atidžiai patikrinkite, ar sutampa kompiuterio ekrane ir mobiliajame telefone nurodyti skaičiai ir kita.

Dažniausiai kylantys klausimai apie elektroninius parašus: skaityti